Sakārtota darba aizsardzības sistēma – veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats

Medkos
Medkos

Mazo uzņēmumu īpašnieki nereti uzskata, ka darba aizsardzība ir tikai valsts iestāžu untums un lieka formalitāte. Uzņēmumu īpašnieki neaizdomājas, cik nopietnas sekas uz viņu uzņēmējdarbību var radīt darba aizsardzības noteikumu neievērošana uzņēmumā.

Darba aizsardzības sistēmas ieviešana un uzturēšana ir svarīga ikvienam uzņēmumam, jo tas garantē darbinieku drošību, veicot tiešos darba pienākumus. Pārdomāta un konkrētajam uzņēmumam atbilstoša darba aizsardzības sistēma var pasargāt uzņēmumu no negadījumiem darbavietā, novērst risku darbiniekiem gūt nopietnas traumas, kas ietekmēs viņu darbspēju, kā arī uzņēmumam nebūs jābaidās saņemt aprēķināto sodu no Valsts darba inspekcijas par konstatētajiem pārkāpumiem darba aizsardzības jomā. Darba aizsardzības sistēmai ir jābūt visos uzņēmumos – gan lielos, gan mazos. Nav arī nozīmes tam, cik, pēc uzņēmēja domām, ir droša vide viņa uzņēmumā, jo pat grāmatvedības biroja darbinieks var gūt nopietnas traumas, atrodoties savā darbavieta. Ja nevēlies riskēt ar savu darbinieku drošību un sava uzņēmuma reputāciju, parūpējies par darba aizsardzības izveidi savā uzņēmumā.

Kā izveidot darba aizsardzības sistēmu?

 


Neatkarīgi no uzņēmuma nozares, lieluma un darbinieku skaita, darba aizsardzības sistēmai ir jābūt izveidotai jebkurā uzņēmumā. Tas nozīmē, ka darba aizsardzības sistēmai ir jābūt izveidotai gan uzņēmumā, kurā ir tikai 1 darbinieks, gan uzņēmumā, kura apgrozījums ir tikai 100 EUR mēnesī, vai uzņēmumā, kas darbojas sezonāli un darbība notiek tikai 3 mēnešus gadā. Likumdošana nosaka, ka nav tādu uzņēmumu, kuri būtu atbrīvoti no prasības izveidot darba aizsardzības sistēmu. Reizēm uzņēmuma īpašnieki aizbildinās, ka nav zinājuši par to, ka viņu uzņēmumā ir jābūt izstrādātai darba aizsardzības sistēmai, bet likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Uzņēmumi, kuri darbojas nozarēs, kas pēc MK noteikumiem Nr. 99 ir klasificētas kā nebīstamās nozares un kuros strādā ne vairāk kā 10 darbinieki, uzņēmuma īpašnieks var būt atbildīgs par darba aizsardzības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu pats. Uzņēmumiem, kuri darbojas bīstamajās nozarēs, darba aizsardzības ieviešana un uzturēšana ir obligāti jāuztic profesionāliem darba aizsardzības speciālistiem. Ja uzņēmuma vadītājs ir nolēmis apgūt 60 stundu pamatlīmeņa apmācības darba aizsardzībā, tas ir apsveicami un pat vēlams jebkuram uzņēmējam, lai veicinātu vadītāja izpratni par darba aizsardzības jautājumiem. Tomēr, lai ieviestu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, ir sīki jāpārzina visas likumdošanas normas, tādēļ šajā jautājumā iesakām uzticēties kompetentām institūcijām, kas parūpēsies, lai izstrādātā darba aizsardzības sistēma darbotos arī praksē un būtu atbilstoša konkrētajam uzņēmumam un nozarei, kurā uzņēmums darbojas.


Darba aizsardzības sistēmas ieviešana uzņēmumā – tas ir tikai sākums

 


Likumā ir noteiks, ka darba aizsardzība ir jāievieš un jāuztur ikvienam uzņēmumam, tādēļ nevajag maldīgi domāt, ka ar darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un ieviešanu uzņēmumā viss darbs ir padarīts un uzņēmējs var aizmirst par darba aizsardzības jautājumiem. Darba aizsardzības sistēmas izveide ir tikai pirmais solis ceļā uz drošas darba vides nodrošināšanu uzņēmumā. Kad ir izvēlēta atbildīgā persona darba aizsardzības jautājumos, veikts darba vides risku novērtējums un izveidots darba aizsardzības pasākumu plāns, sākas nepārtraukts darbs, lai uzlabotu darba drošību uzņēmumā.  Darba aizsardzības pasākumu plāna mērķis ir radīt strukturētu plānu, kurā ir minēti konkrēti uzdevumi un termiņi, kurā ir jānovērš konstatētās nepilnības vai ikgadējie uzdevumi darba aizsardzības sistēmas uzturēšanā. Darba vides risku izvērtējums un darba aizsardzības pasākumu plāns ir jāizstrādā katru gadu, lai regulāri aktualizētu darba vides riskus un jau preventīvi tos novērstu. Lai samazinātu riskus darbiniekiem gūt traumas, darba aizsardzības sistēma ir nemitīgi jāatjauno un jāpapildina, lai jūsu uzņēmums spētu izvairīties no nelaimes gadījumiem darbavietā.  SIA Medkos iesaka neizturēties vieglprātīgi pret darba aizsardzības jautājumiem, jo statistika rāda, ka ik gadu vidēji 1700–2000 uzņēmumos notiek nelaimes gadījumi, kas saistīti ar darba aizsardzības noteikumu neievērošanu. Lai jūs varētu būt pārliecināts, ka jūsu uzņēmuma darba vide ir droša ikvienam jūsu darbiniekam, – uzticiet darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu savas nozares profesionāļiem.
Vairāk info: https://www.medkos.lv/#Pardarbadrosibu

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu