Valdība atbalsta 52 miljonu eiro atvēlēšanu uzņēmējdarbības atbalstam Latgales pašvaldībās

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Valdība otrdien, 17.maijā atbalstīja 52,25 miljonu eiro atvēlēšanu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem uzņēmējdarbības atbalstam Latgales reģiona pašvaldībās un Alūksnes novadā.

Finansējums ir paredzēts gan atsevišķām pašvaldībām, gan arī pašvaldību sadarbības projektiem. Piemēram, Daugavpils pilsētai tiks atvēlēti 1,05 miljoni eiro, Alūksnes novadam - 2,23 miljoni eiro, bet Līvānu novada pašvaldībai tiks 1,79 miljoni eiro. Savukārt Daugavpils pilsētas sadarbības projektam ar Daugavpils un Ilūkstes novadu kopumā būs pieejami 26,75 miljoni eiro. Rēzeknes pilsētas sadarbības projektam ar Rēzeknes un Viļānu novadu būs pieejami desmit miljoni eiro, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novada pašvaldību projektam būs pieejami 4,57 miljoni eiro, Krāslavas, Daugavpils un Dagdas kopīgajam projektam atvēlēti 5,8 miljoni eiro. Vēl 3,5 miljoni eiro tiks atvēlēti Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes pašvaldību projektam, bet Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas pašvaldības kopīgi apgūs 4,8 miljonus eiro.

ERAF līdzekļus paredzēts apgūt šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā.

Finansējumu plānots izlietot darbvietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei pašvaldībās.

Ar valdības lēmumu tiek sākta projektu iesniegumu atlase, lai pašvaldības varētu sagatavot projektus un sākt uzņēmējdarbības attīstībai būtisku infrastruktūras projektu īstenošanu, kas sniegtu nozīmīgu ietekmi uz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un nodarbinātības sekmēšanu novadu pašvaldībās.