LPR: Reģionālās attīstības likuma grozījumi palīdzēs veicināt uzņēmējdarbību Latgalē

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Reģionālās attīstības likumā, kas paredz plānošanas reģioniem noteikt jaunu funkciju - saimnieciskās darbības veicināšanu reģiona teritorijā.

Kā pilsētas informācijas portālu tīklu Pilseta24.lv informē Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, jaunpieņemtie Reģionālās attīstības likuma grozījumi ļaus Latgales uzņēmējdarbības centram (LUC) un Latgales plānošanas reģionam (LPR) tiešāk un mēŗķtiecīgāk veicināt uzņēmējdarbību un tās vides attīstību Latgalē sekmējot saimniecisko darbību reģiona teritorijā.

Neskatoties uz to LPR, savu līdzšinējo iespēju robežās, sadarbībā ar dažādiem partneriem, realizējis virkni uzņēmējdarbību un investīciju piesaistes veicinošu projektu, piemēram:

* "Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā";
* "Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos";
* "Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā";
* "Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība";
* "Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos";
* "Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā"; 
* "Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā".

No 2006.gada marta līdz 2015.gada decembrim Latgalē darbojās "Latgales plānošans reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs" kura darbību īstenoja LPR. Centra mērķis bija potenciālo projektu iesniedzēju (tai skaitā esošo un topošo uzņēmēju) informēšana un konsultēšana par atvērtajiem projektu konkursiem un tiem saistītām lietām.

Apzinoties uzņēmējdarbības salīdzinoši zemo attīstības līmeni (kas ir vidēji 2x zemāks kā valstī kopumā un 4x zemāks kā ES), LPR Attīstības padome, lai sniegtu atbalstu Latgales reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem, kā arī motivētu uzņēmējdarbības uzsācējus Latgales rīcības plāna 2012.-2013.gadam "Iespēju Latgale" ietvaros paredzēja LUC izveidi.

Pēc LPR mērķtiecīga darba 2012.gada 11.decembrī,  MK sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums "Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi". Kopš darbojas LUC, kura mērķis ir izveidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, uzņēmējdarbības attīstībai ir tikusi īstenota virkne aktivitāšu, taču Reģionālās attīstības likuma ietvaros, kas nosaka LPR kā vasts iestādes darbību, nebija funkcijas par saimnieciskās darbības veicināšanu reģionā, kas būtiski kavējis pilnvērtīgu šī mērķa sasniegšanu, investoru piesaisti.