papildināta - Līvānu novads lūgs izsludināt ārkārtas stāvokli pašvaldībā

(papildināta visa ziņa)

Valmiera, 28.aug., LETA. Līvānu novada domes deputāti šodien lēmuši lūgt valdībai izsludināt novadā ārkārtas stāvokli, aģentūra LETA uzzināja no pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera.

Šobrīd pašvaldībai plūdi nodarījuši postījumus 28 000 eiro apmērā, par ko plānots arī lūgt palīdzību no valsts. Tomēr radīto zaudējumu apmērs var pieaug, ūdenim pametot applūdušās vietas.

Savukārt pašvaldībā ar saviem zaudējumu aprēķiniem vērsušās 57 zemnieku saimniecības. To kopējie zaudējumi sasniedz 343 000 eiro.

Aizvadītās nedēļas spēcīgo lietavu rezultātā daudzviet Latgalē nokrišņu daudzums vairākas reizes pārsniedza mēneša normu, daudzviet arī Līvānu novadā bija applūdušas zemākās teritorijas, kā arī novada upēs sāka paaugstināties ūdens līmenis.

Līvānu HES jau kopš 24.augusta ir atvērusi slūžas, tāpēc Līvānos situācija nav kritiska. Lielākās problēmas ir pagastos, īpaši Rudzātu, Sutru un Rožupes pagastā, kur lietus ūdenim turpinot ieplūst upēs, Dubnas upes baseinā, kur ir maza caurtece un satek vairākas citas upes, sāka paaugstināties ūdens līmenis. Salīdzinot ar vairākiem citiem Latgales novadiem, Līvānu novadā nokrišņu daudzums bija mazāks, tādēļ lietavu sekas pilnībā izpaužas tikai tagad.

Pārplūstot Dubnai un tās pietekām Ošai, Feimankai un citām mazākām upēm un grāvjiem, šobrīd ir applūdušas plašas teritorijas. Vairākās vietās ir izskalotas caurtekas un līdz ar to ir slēgti vairāki ceļi. Visā novada lauku teritorijā ir nodarīti lieli postījumi lauksaimniekiem, jo lielās platībās applūduši gan graudaugi, gan dārzeņi, gan ganības. Īpaši kritiska situācija ir Dubnas upes baseinam apkārtējās teritorijās, kur daudziem lauksaimniekiem lielākā daļa lauku atrodas pilnībā zem ūdens un šī gada raža ir neatgriezeniski zudusi. Jersikas un Turku pagastos ir salīdzinoši mazākas plūdu sekas.

Kā domes sēdē uzsvēra domes priekšsēdētājs Andris Vaivods (ZZS), kā arī domes deputāts Ramiss Aļijevs, kura pamatdarbības sfēra ir lauksaimniecība, viena lieta ir plūdi, bet tikpat lieli postījumi ir arī tur, kur lauki un ganības nav applūduši. Ilgstošās un spēcīgās lietavas šobrīd radījušas postījumus sējumos un padarījušas ražas novākšanu par neiespējamu. Tāpat iekavēsies arī ziemāju sēšanas process.

Kā minēja Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars, tad pašlaik informācija par nodarītajiem zaudējumiem un skartajām platībām vēl tiek apkopota. Tomēr jau var prognozēt, ka zaudējumi var sasniegt aptuveni 70% no nenopļautajām platībām.

Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas pārstāvji, Līvānu novadā šo dienu laikā nebija neviena gadījuma, kad sakarā ar plūdiem būtu nepieciešama iedzīvotāju evakuācija. Līvānu novada teritorijā ir izskalotas vairākas meliorācijas caurtekas un ceļu posmi, slēgts pašvaldības autoceļš "Raunieši - Slapkova". Ir arī citi zaudējumi, ko radījuši plūdi, piemēram, applūdusi Rožupes estrāde.

Līvānu novada dome sagatavos vēstuli Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī Zemkopības ministrijai ar lūgumu piešķirt pašvaldībai līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldības ceļu un infrastruktūras atjaunošanas darbu veikšanai, kompensēt zaudējumus lauksaimniekiem, lūgt pārskatīt kredītu un līgumu termiņus, dodot iespēju to pagarināšanai, jo zaudējumu dēļ zemniekiem var rasties grūtības kredītus atmaksāt, kā arī piešķirt līdzekļus pārplūdušo upju gultņu tīrīšanai no sanesumiem un aizaugumiem, kā rezultātā netiek nodrošināta pietiekama ūdens noplūde.

Līdztekus Līvānu novada dome nolēma rosināt MK izsludināt ārkārtas situāciju novada teritorijā uz vienu mēnesi.

Šodien Dubnas upē ūdens līmenis vēl turpināja paaugstināties, pārējās upēs ūdens līmenis pakāpeniski krītas.