Līvānu novadā par 183 000 eiro pārbūvēts ceļš "Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi"

Daugavpils, 15.janv., LETA. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto projektu, Līvānu novada Turku pagastā pārbūvētais autoceļš "Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi", aģentūru LETA informēja Līvānu novada pašvaldībā.

Projekta "Līvānu novada Turku pagasta ceļa "Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi" pārbūve" gaitā 1500 metru ceļa posmā ir izbūvēta ceļa sega, izrakti sāngrāvji, nostiprinātas grāvju gultnes un nomales, ierīkotas caurtekas un uzstādītas ceļazīmes.

Projekta kopējās izmaksas ir 182 750 eiro, no kuriem 164 475 eiro - ELFLA finansējums, pārējo izmaksu daļu veido pašvaldības finansējums.

Projekts "Līvānu novada Turku pagasta ceļa "Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi" pārbūve" realizēts ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos".