Līvānos bērnudārzu pedagogu mēneša darba algas likmi palielina līdz 620 eiro

Livani24.lv
Livani24.lv

Līvānu novada dome noteikusi no pašvaldības budžeta finansēto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi - 620 eiro par vienu darba slodzi - 40 stundām nedēļā.

Minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem, izanalizējot pašvaldības budžeta iespējas.

Izglītības iestāžu vadītājiem uzlikts par pienākumu noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba laiku, proporcionāli tam aprēķinot pedagogu darba algu, nepārsniedzot vienai likmei noteikto stundu skaitu.

Tiek lēsts, ka pašvaldībai, lai nodrošinātu darba algas pieaugumu bērnudārzu pedagogiem, līdz gada beigām būs nepieciešami aptuveni 30 000 eiro.

Jaunā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba apmaksas kārtība stāsies spēkā no šī gada 1.septembra.