Par Līvāniem

Par Līvāniem

Jau 11. gs. vietā, kur tagad atrodas Līvāni bijusi tirgotāju un amatnieku apmetne. Tā ietilpusi seno Latgaļu Jersikas valstī un atradusies 7 km uz ziemeļiem no tās "centra", vietā, kur satiekas toreiz nozīmīgais Dubnas ūdensceļš ar Daugavu. Dokumentos nocietinātā apmetne ar nosaukumu "Dubna" pirmo reizi minēta tikai 1289. gadā. Mūsdienu Līvānu pirmsākumi meklējami 1533. gadā, kad toreizējais zemes īpašnieks Līvens izveidoja muižu un nosauca to savā vārdā par Līvenhofu.

Līvānu novadā dzīvo 13 939 iedzīvotāji un tā platība ir 624,6 km². Tā apkārtne ir sevišķi bagāta ar saldūdens resursiem: cauri novada teritorijai plūst Dubnas upe un teritorijas dienvidaustrumu mala robežojas ar Latvijas lielāko upi – Daugavu. Pilsētas apkārtnē atrodas 5 purvi, no kuriem Skrebeļu – Skrūzmaņu purvs tiek izmantots kūdras ieguvei 1 800 ha platībā.

Līvānu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Līvānu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv